Szukaj na tym blogu

czwartek, 18 sierpnia 2016

Czy lekcje wychowania fizycznego są ważne?

Tegoroczne wakacje powoli dobiegają końca. Z tego też względu warto się zastanowić nad zbliżającym się rokiem szkolnym i towarzyszącym mu lekcjom wychowania fizycznego, jako, że powszechnie panująca opinia stwierdza, że jest to przedmiot mało istotny, który dba jedynie o sprawność fizyczną.Według ogólnych definicji wychowanie fizyczne to zmierzona i świadoma działalność ukierunkowana na wytworzenia właściwego zespołu postaw i nastawień oraz przekazywanie podstawowych wiadomości jak zdobywanie motorycznej sprawności, poprawę wydolności i postawy ciała.
Tym co może większość z was dziwić jest fakt, że zadaniem wychowania fizycznego powinno być kształtowanie postaw i nastawień a nie jedynie koncentracja na poprawie sprawności fizycznej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest mylenie WF ze sportem.
Dlatego też tak ważne są postawy jakie pomaga kształtować dobrze przeprowadzona lekcja wychowania fizycznego. Jedną z podstawowych cech jaka jest pożądana w każdym społeczeństwie jest uczciwość. Lekcje wychowania fizycznego pomagają ją kształtować poprzez podkreślanie znaczenia danych zachowań, podczas których na przykład młodzi ludzie w trakcie rywalizacji sportowej przyznają się do błędów nawet w przypadku, gdy nie został on zauważony przez sędziego.
Z całą pewnością można stwierdzić, że lekcje wychowania fizycznego lepiej przygotowują daną osobę do życia w dzisiejszym świecie, czyniąc ją bardziej odporną na stres oraz kładąc nacisk na zachowania typu fair play.Poprzez udział w sportach zespołowych na lekcjach wychowania fizycznego, pomagamy młodym ludziom również kształtować szybkość dokonywania właściwych wyborów jak i myślenia drużynowego. Tak więc osoba systematycznie uczestnicząca w lekcjach wychowania fizycznego jest lepiej przygotowana i bardziej skuteczna w swoich działaniach już w dorosłym życiu zawodowym jak i prywatnym.
Także podczas wuefu można zauważyć kształtowanie się liderów grup. Jeżeli ich rozwój zostanie odpowiednio poprowadzony już na wczesnym etapie można ich przygotować do kariery menadżerów.
Każdy z nas chciałby również aby jego życie było pasmem sukcesów. Jednak jak zapewne wszyscy wiedzą nie zawsze jest to możliwe. Lekcje wychowania fizycznego stanowią też w tym przypadku pomoc w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Właśnie na lekcji wuefu po przegranym meczu czy biegu młody człowiek uczy się dokonywać analizy zaistniałej sytuacji i wyciągać wnioski przygotowujące go do kolejnych starć.
Lekcje wychowanie fizyczne to także nauka odpowiednich nawyków żywieniowych. Aktywność fizyczna pozwala w krótkim czasie przekonać się, że zła dieta to kiepski sposób na życie. Dzięki czemu w przyszłości dostaniemy zdrowego członka naszego społeczeństwa.Na sam koniec warto jednocześnie zaznaczyć, że poziom sprawności fizycznej danej osoby nie ma żadnego wpływu na kształtowanie cech i postaw społecznych. Tak więc osoba zarówno bardzo sprawna jak i ta o mniejszych możliwościach fizycznych może doskonalić się wewnętrznie poprzez pełne zaangażowanie. Warte podkreślenia jest również, że cały proces kształtowania się opisanych powyżej pozytywnych wyników jest długotrwały i wymaga systematycznego uczęszczania na lekcje wychowania fizycznego.
Mamy zatem nadzieję, że powyższe argumenty przekonają was do zasadności uczęszczania i posyłania swoich pociech na lekcje wychowania fizycznego, co sprawi, że w przyszłości będą one w życiu dużo bardziej zaradne i samodzielne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz